Mindmap về quản lý thời gian

Mindmap quản lý thời gian

Mindmap là công cụ cực kỳ hiệu quả để diễn đạt ý tưởng cho nên tôi luôn tìm kiếm những mindmap hay và đẹp trên mạng để lưu về tham khảo. Đây là một trong những mindmap tôi khá ấn tượng về quản lý thời gian

Mindmap quản lý thời gian

Nguồn: Mindtools 

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm 6 cách để quản lý thời gian mình hiệu quả mà bạn có thể làm mỗi ngày.

Bạn có mindmap hoặc công cụ quản lý thời gian nào hay thì chia sẻ với tôi trong phần comments nhé.