Công cụ quản lý tài chính (JARS)

Jars

Bài viết trích từ Trang web Kế Hoạch Cuộc Đời – trang web chia sẻ những công cụ quản lý tài chính cá nhân dễ sử dụng và hiệu quả.

Jars

 

Sau khi đăng bài Phương pháp quản lý tiền bạc cá nhân JARS rất nhiều bạn đã hỏi chúng tôi rằng làm sao có thể áp dụng được phương pháp đó vì không thể mở 5 tài khoản cá nhân tại 5 ngân hàng rồi chúng ta chuyển tiền vào các tài khoản đó mỗi tháng. Nếu làm như vậy chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian thậm chí là chi phí chuyển tiền, đi lại. Vì lý do đó chúng tôi giới thiệu với các bạn một công cụ quản lý tài chính mới : quản lý tài chính cá nhân bằng JARS. Cũng như 2 công cụ lần trước, chúng sẽ giúp bạn có thể quản lý được thu nhập và chi tiêu cho từng tài khoản cụ thể theo phương pháp JARS.

Đọc tiếp