Content Diversity – quá khứ, hiện tại và tương lai

Gởi mọi người 1 infographic thú vị về Content Diversity – hay là những dạng content khác nhau được sử dụng cho các kênh Online Marketing theo thời gian. Bản thân Infographic cũng là 1 dạng Content khá hiệu quả (nhất là những infographic đem đến nhiều giá trị như Infographic đang đang chia sẻ này)

Content Marketing Diversity

(click vào hình để xem phiên bản lớn)

Đây là infographic được chia sẻ bởi ContentCrossroad