Solo marathon – chạy bộ một mình

solo marathon

The solo marathon
Seth Godin

The usual marathons,
the popular ones,
are done in a group.
They have a start time.
A finish line.
A way to qualify.
A route.
A crowd.
And a date announced a year in advance.
Mostly, they have excitement, energy and peer pressure.

The other kind of marathon is one that anyone can run, any day of the year.
Put on your sneakers, run out the door and come back 26 miles later.
These are rare.

It’s worth noting that much of what we do in creating a project, launching a business or developing a career is a lot closer to the second kind of marathon.
No wonder it’s so difficult.

https://seths.blog/2019/06/the-solo-marathon


Tôi chạy bộ hàng ngày, thường một mình. Thường thì theo bài tập cố định 5km, 10km, chạy biến tốc, chạy dài, chạy hồi phục. Đôi khi thì theo ngẫu hứng, đeo headphone vào để nghe Audio Book, rồi cứ chạy. Đây là cách thiền tập của tôi, hiệu quả và thoải mái.

Và tương tự cho sự nghiệp, kinh doanh, khởi nghiệp với vai trò là người dẫn dắt – nó luôn là cuộc marathon dài hơi, mỗi ngày thức dậy từ refresh đầu óc của mình, “xỏ giày vào” và chạy.

Sau 2 năm chạy bộ, cuối cùng tôi đã hiểu những triết lý sâu xa đến từ bộ môn này. Và tôi hạnh phúc khi đã lựa chọn nó.

Leave a Reply