Các phương pháp phổ biến của B2B Content Marketing

b2b-content-marketing

Sau bài chia sẻ về content marketing, tôi không viết nhiều nữa do cảm thấy mình chưa thật sự áp dụng Content Marketing vào chính công việc của mình. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy cần tìm hiểu sâu hơn để có thể đưa được góc nhìn và cách làm Content Marketing cho thị trường Việt Nam.

Bài viết mới nhất trên MarTech blog chia sẻ về các phương pháp phổ biến của B2B Content Marketing  cùng với Infographic khá thú vị nên chia sẻ lại cho mọi người.

Đây là danh sách dựa vào khảo sát  các B2B Marketer, xếp theo thứ tự phổ biến nhiều nhất đến ít nhất

  • 87% – Social Media
  • 81% – Articles on your website
  • 80% – eNewsletters
  • 76% – Blogs
  • 73% – Case Studies
  • 73% – Videos
  • 68% – Articles on other website
  • 64% – Whitepapers
  • 63% – Online Presentation

Trung bình các marketer sẽ dùng khoảng 13 tactics khác nhau để triển khai content marketing và Social Media vẫn là thông dụng nhất.

Ngoài ra có vài số liệu cũng thú vị như:

– 56% content sẽ được tạo in-house so với 43% là vừa in-house vừa outsource. Chỉ có 1 % là chỉ có outsource.

– 58% sẽ tăng budget cho content marketing

– 69% (cao nhất) thử thách cho content marketing là thiếu thời gian

Thật ra nếu có số liệu về % những công ty đo được hiệu quả của Content Marketing thì hay biết mấy.

Đây là đầy đủ Infographic:

Content Strategies

 

Và cuối cùng là câu quote:

“Content builds relationships. Relationships are built on trust. Trust drives revenue.” – Todd Wheatland

(Nội dung tạo ra quan hệ, quan hệ tạo ra sự tin tưởng, sự tin tưởng đem đến doanh thu)

 

Cho đến khi nào sẽ có báo cáo của thị trường Việt Nam để tham khảo nhỉ? Nếu bạn cũng đang dùng Content Marketing thì bạn thấy những số liệu trên như thế nào?

 

 

Leave a Reply