Sách về Growth Hacking

Trong quá trình nghiên cứu về Growth Hacking, vì khái niệm này quá mới cho nên khá khó khăn để tìm được những tài liệu và sách cho chủ đề này trong những tháng trước kia. Nhưng hiện tại càng lúc càng nhiều sách viết về Growth Hacking bắt đầu xuất hiện, cũng như 1 số sách kinh điểm trước giờ cũng phù hợp để bổ sung những kiến thức cần thiết khi nghiên cứu. Do đó mình sẽ tổng hợp ở đây những quyển sách được recommend (bởi cộng đồng Growth Hack) cũng như những quyển mình đã đọc qua và thấy hay để mọi người tham khảo

growth-hacker-marketing-ryan-holiday-dreallday.com_

Sách đã đọc:

Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster (Lean Series)

=> Giúp bạn hiểu chính xác hơn về Analytic, đặc biệt là Lean Analytic để áp dụng cho Lean Startup (Khởi nghiệp tinh gọn)

Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity

=> Được viết bởi Avinash Kaushik – “trùm” về Google Analytic (với làm ở Google luôn). Dành cho những bạn muốn advance level GA của mình

Lean Marketing for Startups: Agile Product Development, Business Model Design, Web Analytics, and Other Keys to Rapid Growth

=> Đang đọc. Đây là dạng sách khởi đầu về những khái niệm cũng như liên kết để tìm hiểu tiếp.

Growth Hacker Marketing: A Primer on the Future of PR, Marketing, and Advertising (APenguin Special from Portfolio)

=> Cũng là dạng sách khởi đầu và khái niệm về Growth Hacking. Rất tốt để bắt đầu tìm hiểu.

 

Sách được Recommended:

The Four Steps to the Epiphany

The Entrepreneur’s Guide to Customer Development: A cheat sheet to The Four Steps to the Epiphany

The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company

Community Building on the Web : Secret Strategies for Successful Online Communities

Trust Me, I’m Lying: Confessions of a Media Manipulator

Flow: The Psychology of Optimal Experience

Positioning: The Battle for Your Mind

Contagious: Why Things Catch On

Tài liệu Online:

The Definitive Guide to Growth Hacking (của QuickSprout)

Tôi sẽ

P.S: những link amazon trên đều là link affiliate. Mình đang nghiên cứu về Affiliate Marketing và practice chủ yếu với Amazon. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì chỉ click tham khảo chứ đừng mua nhé

 

Leave a Reply