Bạn câu cá ở đâu?

Làm kinh doanh cũng tương tự như đi câu cá, bạn hãy luôn tự hỏi mình muốn câu cá nào và cá đó ở đâu?

Vì chỉ có 1 lưỡi câu nên bạn phải chọn câu ở mặt nước, hay đáy sông hay lưng chừng ngay giữa. Mỗi tầng sẽ có loại cá khác nhau và đòi hỏi lưỡi câu khác nhau. Hơn nữa dây câu của bạn chỉ có độ dài nhất định và đưa lưỡi câu vào đúng tầng nước bạn muốn.

source

Do đó nêu bạn không biết con cá mình muốn câu ở đâu, hoặc không biết chọn lưỡi câu nào cho phù hợp, hoặc không biết chỉnh độ dài của dây câu thì chẳng bao giờ bạn có được con cá mình muốn cả.

Và nếu bạn muốn đang câu tốt ở 1 tầng nhất định mà muốn câu sang tầng khác thì chỉ có cách là thả thêm 1 lưỡi câu nữa thôi.

Chúc bạn câu cá thành công.

Leave a Reply