Cột mốc đầu tiên

Bắt đầu của một chặng đường  …

Của một công ty lớn hơn bất cứ tưởng tượng nào của mình

Của một con người mới với sự thay đổi bắt đầu từ hôm nay

Của một tập thể những con người điên, đầy tham vọng

Một sự khởi đầu …

Leave a Reply